Moestuin De Paasweide
Tuinbonen in wording
Overzicht moestuin De Paasweide

 NIEUWS uit onze tuin

Verslag opruimdag zaterdag

12-11-2022


Een ongekend groot aantal leden hielp op een mistige zaterdag ochtend massaal mee. De geplande werkzaamheden waren in  een uurtje gedaan en alles ziet er weer keurig uit. Het was niet alleen nuttig maar ook erg gezellig. Allen hartelijk dank.

Mededelingenbord en tuintafel bij de pomp

Het staat een ieder vrij om op het mededelingenbord zelf ook iets te plaatsen. Het moet echter wel betrekking hebben op ons complex en de moestuinen.
De tuintafel bij de pomp is van oudsher alleen bedoeld om organische zaken op te leggen waar een ander eventueel iets aan kan hebben, zoals bijvoorbeeld plantjes, stekjes, oogst, Gebruik de eigen composthoop voor rest materiaal en afval.


Mest en compost


Evenals andere jaren is mogelijk om voor een gunstig tarief compost en mest af te nemen van de vereniging. Voor de gewenste afname kunt u een berichtje sturen naar de penningmeester.


De gereserveerde mest en compost wordt op de nota in rekening gebracht dus deze hoeft niet apart afgerekend te worden. In de nieuwsbrief zullen de jaarlijkse kosten per kruiwagen vermeld worden